Tag Archives: промяна на входящият сигнал

И сега основният въпрос, какво е това нещо чип тунинг

Във всеки блок за управление на двигателя /ECU/ е записана програма за неговата работа, която представлява набор от променливи коефиценти за различните режими на работа. Блока за управление получава сигнали от най – разнообразни датчици /количество въздух, температура и т.н/ и управлява работата на изпълнителни устройства /помпи, дюзи и т.н./, които осигуряват оптималната /често според инженерите, които са го конструирали/ работа на двигателя. Необходимите параметри за управление на изпълнителните устройства се изчисляват, като се изхожда от постъпилите от датчиците данни и набор от коефиценти за корекция, заложени в блока за управление на двигателя /ECU/.

В такъв случай, ако искаме да променим работата на двигателя имаме два възможни способа:

Първият способ е промяна на входящият сигнал /сигнала от датчиците/, примерно натягане на пружината на клапата на разходомера за въздух /има я само при някои по-стари модели, вече се използват и други варианти за отчитане разхода на въздух, но това е друга тема/.

Вторият способ е промяна на коефицентите за корекция записани в паметта на блока за управление на двигателя /ECU/ другото наименование на този способ е чип тунинг.