Tag Archives: двигател

Намаля ли се ресурса на двигателя след чип туниниг

Още преди да се пусне в серийно производство даден двигател, инженерите които го проектират залагат определен коефицент на претоварване. Всички двигатели са конструирани така, че да издържат на доста по-сериозни натоварвания, от тези на които са подложени при ежедневна експлоатация на автомобила. В предните публикации споменах, че при чип тунинг, мощността на двигателя може да се увеличи с до 20%. Такава мощност е в рамките на допустимото претоварване и няма да се отрази на ресурса на двигателя.

Риск за двигателя може да има единствено, ако поверите автомобила си за чип тунинг на самозвани  “специалисти“, които не разполагат с необходимата техника и квалификация, но заблуждават клиентите си с атрактивни цени и обещания за достигане на фантастични мощности. Такива псевдо майстори могат да нанесат сериозни поражения по двигателя на вашия автомобил. Евтиният чип тунинг може наистина да излезе много скъпо.

Алтернатива на чип тунинг

При някои марки и модели автомобили произведителите прилагат различни технологични хитрости за да не може всякакви самозвани специалисти /майстори/ да извършват интервенции на блока за управление на двигателя /ECU/. За да се направи чип тунинг на такъв автомобил, манипулацията трябва са се извърши от квалифициран специалист, който разполага с необходимото техническо оборудване.

Напоследък по онлайн магазините може да се намерят всевъзможни контролери, които променят режима на работа на монтирания от производителя блок за управление на двигателя /ECU/. Според фирмите, които ги произвеждат, при използването им се постига сищият ефект, както при чип тунинг. Разликата е в това, че при изключването им, двигателят се връща в режима на работа зададен при производството му.

Все още е спорен въпроса, дали наистина контролерите са толкова ефективни и представляват реална алтренатива на чип тунинг, или това е просто маркетингов трик на произвеждащите ги фирми.

Защо да правим чип тунинг

Има ли смисъл в това? Всеки сам взема раешение да направи ли или не чип тунинг, но този който поне веднъж е имал възможността да покара автомобил, на който е правен чип тунинг, ще отговори на въпроса с Да! Ако искате вашият автомобил да се движи  в режим на максимално ускорение, наи – важните параметри за да се постигне това са въртящият момент и еластичността на двигателя. Ако разгледате диаграма с мощноста на двигателя и въртящият момент преди и след чип тунинг, ще видите, че максималният въртящ момент се достига при различни обороти на двигателя. Какво означава това? Ако управлявате автомобил  с чип тунинг и рязко натиснете педала на газта  /примерно при  изпреварване/ максималният въртящ момент на двигателя ще се достигне при по-ниски обороти. Просто няма да ви се налага да превключвате на по-ниска предавка, а ако го направите ускорението на автомобила ще е още по-голямо.

Какви параметри се регулират при чип тунинг

При чип тунинг, може да се влияе на работата на всяко изпълнително устройство, което се управлява от блока за управление на двигателя /ECU/.  За да се получат по-добри  мощностни характеристики на двигателя може да се променят следните параметри:  ъгал на запалване, време за впръскване, да се изключи или промени режима на работа на системета контролираща вредните емисии.  При двигателите с турбокомпресор може да се променя и налягането  входящият въздух. Освен това може да се променят оборотите на празния ход, максимално разрешените обороти на двигателя и максимално допустимата скорост на автомобила /при наличие на електронно ограничение/.

Може ли да стане двигателя двойно по мощен след чип тунинг?  За съжаление отговорът на този въпрос е – Не. Мощноста може да нарастне 5  до 10 %, изключение правят двигателите с турбокомпресор. При тях с чип тунинг без особени усилия може да се постигне нарастване на мощността с 20%, а в някои случаи и повече.

И сега основният въпрос, какво е това нещо чип тунинг

Във всеки блок за управление на двигателя /ECU/ е записана програма за неговата работа, която представлява набор от променливи коефиценти за различните режими на работа. Блока за управление получава сигнали от най – разнообразни датчици /количество въздух, температура и т.н/ и управлява работата на изпълнителни устройства /помпи, дюзи и т.н./, които осигуряват оптималната /често според инженерите, които са го конструирали/ работа на двигателя. Необходимите параметри за управление на изпълнителните устройства се изчисляват, като се изхожда от постъпилите от датчиците данни и набор от коефиценти за корекция, заложени в блока за управление на двигателя /ECU/.

В такъв случай, ако искаме да променим работата на двигателя имаме два възможни способа:

Първият способ е промяна на входящият сигнал /сигнала от датчиците/, примерно натягане на пружината на клапата на разходомера за въздух /има я само при някои по-стари модели, вече се използват и други варианти за отчитане разхода на въздух, но това е друга тема/.

Вторият способ е промяна на коефицентите за корекция записани в паметта на блока за управление на двигателя /ECU/ другото наименование на този способ е чип тунинг.