BMW

Очакван ефект след чиптунинг на дизелови автомобили BMW.

BMW Компютър КС преди КС след Система
118 D CR-BOSCH 122 159 COMMON RAIL
120 D CR-BOSCH 163 197 COMMON RAIL
315 D CLASSIC 115 136 VP-37
318 TDS E36 CLASSIC 90 108 VP-37
318 D CR-BOSCH 122 159 COMMON RAIL
318 D VP 115 135 VP-44
320 TD CLASSIC 115 136 VP-37
320 TD VP 115 133 VP-44
320 D E46 VP 136 155 VP-44
320 D E46 CR-BOSCH 150 196 COMMON RAIL
320 TD  E46 Compact CR-BOSCH 150 196 COMMON RAIL
320 Cd CR-BOSCH 150 196 COMMON RAIL
320 D fap CR-BOSCH 163 189 COMMON RAIL
325 TD CLASSIC 115 136 VP-37
325 TDS CLASSIC 143 165 VP-37
330 D E46 CR-BOSCH 184 220 COMMON RAIL
330 D CR-BOSCH 204 249 COMMON RAIL
330 Cd CR-BOSCH 204 249 COMMON RAIL
330 D    fap CR-BOSCH 231 265 COMMON RAIL
335 3.0 D CR-BOSCH 286 320 COMMON RAIL
520 D VP 136 155 VP-44
520 TD E39 CR-BOSCH 150 190 COMMON RAIL
520 D CR-BOSCH 163 197 COMMON RAIL
524 TD E34 CLASSIC 115 136 VP-37
525 TD CLASSIC 116 140 VP-37
525 TDS E39 CLASSIC 143 155 VP-37
525 D  E39 CR-BOSCH 163 196 COMMON RAIL
525 D CR-BOSCH 177 212 COMMON RAIL
530 D  E39 CR-BOSCH 184 220 COMMON RAIL
530 D  E39 CR-BOSCH 193 231 COMMON RAIL
530 D CR-BOSCH 218 265 COMMON RAIL
530 D fap CR-BOSCH 231 265 COMMON RAIL
535 D CR-BOSCH 272 320 COMMON RAIL
725 TDS CLASSIC 143 155 VP-37
730 D CR-BOSCH 184 220 COMMON RAIL
730 D CR-BOSCH 193 231 COMMON RAIL
730 D CR-BOSCH 231 265 COMMON RAIL
730 D CR-BOSCH 218 258 COMMON RAIL
740 D CR-BOSCH 238 295 COMMON RAIL
740 D CR-BOSCH 245 290 COMMON RAIL
740 D CR-BOSCH 258 314 COMMON RAIL
745 D CR-BOSCH 330 390 COMMON RAIL
X3 – 2.0D CR-BOSCH 150 190 COMMON RAIL
X3 – 3.0D CR-BOSCH 204 241 COMMON RAIL
X3 -3.0 D CR-BOSCH 218 250 COMMON RAIL
X3 -3.0 SD CR-BOSCH 286 320 COMMON RAIL
X5 – 3.0D CR-BOSCH 184 220 COMMON RAIL
X5 – 3.0D CR-BOSCH 218 258 COMMON RAIL

Очаквайте продължение.

Leave a Reply